Hirdetés

HTML

Hirdetés

Állandó oldalak

Facebook oldaldoboz

Írásaim

Címkefelhő

Futótűz

A fizika, az objektív valóság megismerését célozza meg. Az én véleményem szerint pedig, az abszolút létezés valósága, objektív és szubjektív egy időben. Így én, a megismert objektív valóság hibáira irányítom a figyelmet, és a szubjektív valóság létjogosultságára.

Friss topikok

  • gigabursch: "Így a tudományos szakembereknek, éppúgy hinniük kell a méréseik eredményeiben, azok informatív ér... (2023.01.08. 11:26) Tudomány vagy Isten.
  • TanBá: Mára már van Tudományos Isten. A Tudományos Isten bizonyítás zanzásítva, avagy IGe istenérve 1... (2022.11.19. 13:06) Tudományos Isten.
  • Zsofazsofa: youtu.be/iDEppXwWHag (2022.10.22. 19:17) Istenként élni.
  • Zsofazsofa: youtu.be/PqN7LV2VvYs (2022.10.22. 19:14) Isten éltessen.
  • gigabursch: "Mert, ha egy gyurmából készült golyó gömb alakját megváltoztatjuk és kockát formálunk belőle, akk... (2022.01.27. 07:43) Pi változó értékei.

(KFG - Korlátolt felelősségű gondolataim.)

2024.06.14. 05:21 futotuz

Közegellenállás oka.

Címkék: közegellenállás oka

Közegellenállás oka.

Minden anyagi részhalmaz, közeg és tömeg egy időben. Az őket alkotó résztömegek, atomok és molekulák dinamikus összessége, belső szubjektív közege, amely egy közös objektív külső stabilis tömegértéket képvisel. A közeg fogalma azonban, még nem nyert konkrét megfogalmazást a tudomány számára olyan mértékben, mint a tömeg fogalma. Mert a közeg fogalmát, több tudományág is aktív módon használja. Mindig egy kicsit más és más értelemben. De a fizikában alapvetően, az anyagi hatások hordozójaként, közvetítőjeként van nyilvántartva.

Szólj hozzá!

2024.06.12. 07:12 futotuz

Szántóvetők.

Címkék: szántóvetők

Szántóvetők.

Isten az embert, az általa formált természet rendjébe teremtette. Minden más ösztönös, lelki élőlénnyel szemben az embert, tudatos szellemi lénynek alkotta meg. Így lett az ember Isten „hasonlatosságára”, tudatos lénynek teremtve. Erre a szellemi szintű tudatosságra alapozta azt, hogy az ember, ésszerű módon gazdálkodjon a neki szánt természet javaival. Amit a növény és az állatvilág együtt biztosít számunkra. Majd azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és népesítsétek be a Földet.

Szólj hozzá!

2024.06.07. 06:10 futotuz

Kimondott szó.

Címkék: kimondott szó

Kimondott szó.

Az emberi elme fáradhatatlanul dolgozik. Benne az információ feldolgozása szünet nélkül zajlik. Így állandóan a digitális jellegű szellemi szintű gondolatok és az analóg képi formát képviselő lelki szintű vízióink kötik le a figyelmét. Miközben a digitális és analóg információinkat folyamatosan egymásba kódolja a szellemiségünk és a lelkünk között. Mert a szellemiségünk, csak a digitális információt érti meg és kezeli, míg a lelkünk, csak az analóg képi információkat ismeri és értelmezi.

Szólj hozzá!

2024.06.07. 06:05 futotuz

Két farkas.

Címkék: két farkas

Két farkas.

Egy öreg Cherokee indián, az élet alapvető bölcsességére tanítja az unokáját. Azt meséli a gyermeknek, hogy örökös harc folyik az elméjében. Ez egy ádáz harc két képzeletbeli, mentális farkas között. Ahol az egyik farkas gonosz, teljesen fekete. Ő a harag, az irigység, a bánat, a kapzsiság, a gőg, az önsajnálat, a bűntudat, a neheztelés, a kisebbrendűség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbbrendűség, és így az ego farkasa. A másik farkas a jó, ő viszont fehér. Ő az öröm, a béke, a szeretet, a remény, a derű, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az empátia, a nagylelkűség, az igazság, az együttérzés, és az igaz hit farkasa. De ugyanilyen mentális harc folyik, minden értelmes ember elméjében és a te elmédben is fiam, amióta csak megszülettél.

Szólj hozzá!

2024.05.28. 06:26 futotuz

Mozgási energia.

Címkék: mozgási energia

Mozgási energia.

A fizika az energiát, mint az anyagi testek munkavégző képességét, kétféle módon fejezi ki. Potenciális jellegű helyzeti, azaz tárolt energia és kinetikus tulajdonságú mozgási képességként értelmezik, amit az energia felszabadult változataként fognak fel. Ahol az anyagi testek mozgásából származtatható energia mechanikai munkavégző képességét úgy viszonyítják, hogy egy Newtoni F-erőhatás ellenében végzett hatásnak az egy méter magasra való emelőképességét veszik figyelembe, mint egy Joule energiát.   Miközben az energia, a négy alapvető kölcsönhatási forma által változik a helyzeti és a mozgási állapotok között. Így a kétféle energia folyamatosan egymásba módosul. Ezért, energia sohasem jön létre magától és soha nem semmisülhet meg. Az energia mértékegysége tehát a Joule, éppen úgy, mint a fizikai munka mértékegysége.

Szólj hozzá!

2024.05.19. 06:10 futotuz

Pont egy oszthatatlan.

Címkék: pont egy oszthatatlan

Pont egy oszthatatlan.

Az egzakt szó jelentése pontos, pontosan meghatározott, precíz méréseken alapuló. Az egzakt fogalmat gyakran használják olyan helyeken, ahol a precíz méréseken alapuló pontosság és precizitás elengedhetetlen. Például, a matematika tudományára vetítve. Vagy éppen, a matematikára alapozott fizika és kémia tudományában. Ahol az egyéni jellegű szubjektív vélemények és értékelések teljesen kizárhatók. Vagyis, a tudományos igényű objektív magyarázataikban, nyilván kizárják a pontatlanság és a szubjektív egyéni önkényesség elvi lehetőségét is.

Szólj hozzá!

2024.05.11. 10:02 futotuz

Nulla relatív számértékei.

Címkék: nulla relatív számértékei

Nulla relatív számértékei.

A természetes egész számokat relatív lineáris számegyenesen ábrázoljuk. Amely számegyenes kezdőpontjának a nullát tekintjük. Nullától jobbra, a pozitív egész számok helyezkednek el. Egymást követő és mindig eggyel növekvő számértékekkel. Vagyis, minél nagyobb egy pozitív egész szám számértéke, annál nagyobb arányos matematikai szinten kifejezhető mennyiséget képvisel. Míg a nullától ballra, a negatív egész számok sorakoznak fel. Éppen fordított sorozatot építve fel. Egymáshoz képest, szintén mindig eggyel növekvő számértékekkel. Vagyis, minél nagyobb egy negatív szám számértéke, annál kisebb matematikai szinten értelmezhető mennyiséget fejez ki. Így tulajdonképpen a negatív egész számok, a matematikai szinten kifejezhető mennyiségek folyamatosan növekvő hiányát fejezik ki. A pozitív egész számok tükörképét alkotva.

Szólj hozzá!

2024.05.05. 17:00 futotuz

Etanol

Címkék: etanol

Etanol.

Az etanol, olyan telített etilalkohol vagy más néven borszesz, amivel az olajos alkatrészeket kiválóan lehet tisztítani. Mert igen jól oldja a zsírok és olajok kémiai szerkezetét. Ezt a kiváló, zsiradékokkal és olajszármazékokkal szemben tanúsított oldószer hatását, az üzemanyagokba keverve is megőrzi. Amit az EU utasítása szerint 2009 óta, aktívan használnak az üzemanyag töltőállomásokon.

Szólj hozzá!

2024.04.22. 11:27 futotuz

Négyzetből kör.

Címkék: négyzetből kör

Négyzetből kör.

Azok az olvasóim, akik a „Kör négyszögesítése” című írásomat már ismerik, joggal várhatják el tőlem azt, hogy legyen egy olyan írásom is, amelyik arról szól, hogy bármilyen négyzetből kört lehet formálni. Mégpedig olyan kört, amelyiknek a kerülete és a területe, tökéletesen megegyezik a mintaként meghatározott négyzet kerületével és területével.

Szólj hozzá!

2024.04.17. 07:00 futotuz

Megérzéseink.

Címkék: megérzéseink

Megérzéseink.

Az érzéseink, az érzékszerveink felől érkező biológiai szintű információk. Az öt érzékszervünk szolgál bennünket azért, hogy a külvilág ingereit fel tudjuk fogni. A látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés, és a tapintás képességeivel. Ezeket az érzékszervi információkat, az anyagi minőségű agyunk dolgozza fel, a benne funkcionáló elménk segítségével.  Ami már biológiai szintű elektromos tulajdonságokkal bír. Majd elraktározza a memóriánkba. Ahol a szellemiségünk a mentális raktárkezelőnk.

Szólj hozzá!

2024.04.14. 06:48 futotuz

Jób könyve.

Címkék: Jób könyve

Jób könyve.

A Bibliai elbeszélések alapján, élt egyszer keleten, Úz földjén egy igaz, Istenfélő és bűnt gyűlölő ember. Még a próféták korában, akinek Jób volt a neve. Jó módban élt. Tíz gyermekkel áldotta meg az Isten. Nomád életet élve, hétezer juh, háromezer teve, ötszáz igás barom és ötszáz szamár képezte a teljes vagyonát. Így szolgálója és cselédje is igen nagy számmal volt.

Szólj hozzá!

2024.03.31. 07:23 futotuz

Emberiség.

Címkék: emberiség

Emberiség.

Amikor az emberi faj eredetét kutatjuk, akkor minden esetben az emberi kultúra írott emlékeit vesszük figyelembe. Amelyek közül, az egyik legősibb írás nem más, mint a Szent Biblia. Amit a világon, szinte az összes nép nyelvére lefordítottak már. A történelmi hűségét pedig, a régészet tudománya, folyamatosan ellenőrzi és igazolja. Ami arra enged következtetni, hogy az emberi faj lehetséges kezdetét, éppen a Biblia tárja elénk történelmi jelleggel a legideálisabb módon. Teljesen függetlenül attól, hogy valaki hisz-e Istenben vagy sem.

Szólj hozzá!

2024.03.04. 13:31 futotuz

Poincaré sejtés.

Címkék: Poincaré sejtés

Poincaré sejtés.

Még 1904-ben vettette fel Henri Poincaré azt a matematikai kérdést, amely szerint, a kétdimenziósnak ismert tér matematikai egyenletei, alkalmazhatók-e a háromdimenziós terek kiszámításához. Illetve, könnyen átalakíthatók-e a többdimenziós anyagi testek paramétereinek a kiszámításához. Más megfogalmazás szerint, a bizonyos matematikai egyenletek, a kétdimenziós térre vonatkozóan, átalakíthatóak úgy, hogy azok érvényesek legyenek a háromdimenziós térre vonatkoztatva is?

Szólj hozzá!

2024.03.02. 06:44 futotuz

Páratlan tökéletes számok.

Címkék: páratlan tökéletes számok

Páratlan tökéletes számok.

Tökéletes számoknak hívjuk azokat a természetes egész számokat, amelyek számszerű mennyisége, megegyezik az önmaguknál kisebb osztóik összegével. Így a legkisebb tökéletes számnak, a 6-os szám felel meg. Amelynek az önmagánál kisebb természetes osztói, az 1-es, a 2-es, és a 3-as szám. Amelyeknek az összege éppen 6.

Szólj hozzá!

2024.02.29. 15:25 futotuz

Fermat sejtés.

Címkék: Fermat sejtés

Fermat sejtés.

A matematika tudományában, az egyik eddig megoldatlan problémát, a nagy Fermat sejtés képviseli. Tulajdonképpen arról van szó, hogy van-e matematikai szintű megoldása az egész számok körében, az an+ bn = cn egyenleti összefüggésnek. Ez a probléma, már nagyon régóta izgatja a matematikus szakembereket.  Aminek az alapgondolatát, Püthagorasz tétele képezi. Ahol egy tökéletes derékszögű háromszög befogóinak a négyzetes összege, azonos számtani értéket mutat, az átfogójának a négyzetével. Azaz, a2 + b2 = c2 képlettel oldható meg. Ahol a, b és c, oldalélek, valós egész számokkal fejezhetők ki. Az olyan pozitív egész számokat, amelyek képesek kielégíteni Püthagorasz tételét, Püthagoraszi számhármasoknak nevezik. A matematika állítása szerint, ilyen számhármasokból végtelenül sok létezik. Így én is találtam egyet, mégpedig a 6, 8 és 10-es számhármast.

Szólj hozzá!

2024.02.26. 09:47 futotuz

Déloszi probléma.

Címkék: Déloszi probléma

Déloszi probléma.

Lényegét tekintve, ez egy olyan matematikai feladat, amelyikben szerkeszteni kell egy olyan megadott a-oldalél hosszúságú kockatest helyébe egy másik kockatestet, amelyiknek a V-térfogata, éppen kétszer akkora az első kockáénak.  Ezt a feladatot szokták egyszerűen csak, kockakettőzésnek nevezni.  

Szólj hozzá!

2024.02.23. 08:07 futotuz

Negentrópia.

Címkék: negentrópia

Negentrópia.

Az entrópia, egy termodinamikai jellegű fogalom, amely a görög visszafordulás, a megfordulás szó fogalmából eredeztethető. Az energia természetes átalakulási képességére vetítve, olyan fizikai szintű anyagi mennyiségekre utal, amelyeknek a strukturális szerkezetet biztosítani képes minősége folyamatos jelleggel romlik. Mivel az anyagi struktúra mennyiségét és minőségi változását is képes kifejezni, ezért az entrópikus folyamatokat nem csak az energia, hanem az információ is meghatározza. Mivel egy homogén módon rendezett anyagi struktúra stabil állapota, néhány adattal könnyen meghatározható. Ezzel szemben, ugyanaz az anyagi mennyiség, amikor már elveszítette a stabilis strukturális szerkezetét és minőségi torzulást szenvedett, akkor jóval több adattal határozható csak meg. Így az entrópikus rendezetlenség fokozódása, olyan természetes folyamat, ami az információs igény növekedésével arányos.

Szólj hozzá!

2024.02.04. 08:58 futotuz

Fénysebesség négyzete.

Címkék: fénysebesség négyzete

Fénysebesség négyzete.

Amikor Albert Einstein, meghatározta a nevéhez fűződő elegáns energiaképletét, akkor azt a fény állandónak megismert sebességéhez viszonyította. Annak ellenére, hogy a kiterjedt tömeggel rendelkező anyagi minőségek, nyilván nem érhetik el a fény által maghatározott sebességi értéket. Ami azt is jelenti egyben, hogy az energia viszonylatában, a fénysebesség négyzetes viszonya ennél fogva irreális mérték. Legfeljebb a fény esetében használható. Vagyis, az én véleményem szerint, az összetett szerkezetű elektromos anyagi viselkedések tömegértéke, teljesen alkalmatlan arra, hogy a fénysebesség négyzetével megszorozva, az energia reális mértékét ki tudja fejezni.

Szólj hozzá!

2024.02.01. 06:12 futotuz

Objektív idő.

Címkék: objektív idő

Objektív idő.

Számunkra, a szellemi szinten értékelhető időt, a lelki jelenlétünk, éppen most aktuális viszonyítási pillanata határozza meg az elménkben. Ebben a lelki jelenlétünk viszonyításra alkalmas pillanatában tudjuk viszonyítani, a szellemi szintű múltunk már megtapasztalt emlékeit, és a régebben eltervezett jövőnk előre vetített lehetséges terveit. Így az előre vetített jövőnket is, a múltunk emlékei határozzák meg. Mivel, mint általunk elképzelt mentális terveket, azokat is a múltunkban határoztuk meg önmagunk számára.

Szólj hozzá!

2024.01.23. 07:14 futotuz

Félszegség.

Címkék: félszegség

Félszegség.

Ez egy olyan pszichikai fogalom, aminek a konkrét meghatározását nehéz megtalálni a szakirodalomban. Nagy általánosságban véve persze, beszélnek róla, de az által, csak szinonim jelleggel körülírják a jelenséget. Így a félszegség szinonimáinak, az elfojtás, a tartózkodás, a feszélyezettség, a gátlásosság, az aggály, a szorongás, a represszió, az inhibíció szavak felelnek meg. Amelyeknek külön is van egy-egy konkrét pszichikai jelentésük. Így csak körülírni képesek a félszegség alapvető emberi adottságának a tulajdonságát.

Szólj hozzá!

2024.01.11. 07:31 futotuz

Transzcendens.

Címkék: transzcendens

Transzcendens.

Ez egy olyan filozófiai fogalom, amelyik az objektív fizikai tapasztalatokon túl nyúlik, a tudományos megismerés racionális határain túlra irányulva. Vagyis, az objektív elektromos anyagi valóságtól különállónak tartott, így érzékek felettiként értelmezett és természetfelettiként értékelt entitás felé. Ahol az entitás kifejezés, valamilyen anyagon túli lénynek, valamilyen létező dolognak a konkrét mibenlétét jelenti, és a reá jellemezhető tulajdonságok összességét takarja.

Szólj hozzá!

2024.01.10. 07:07 futotuz

Hétköznapi mágia.

Címkék: hétköznapi mágia

Hétköznapi mágia. 

A mágia, olyan mentális eredetű szubjektív szellemi folyamatunk, amit az objektív valóságunk átalakítása érdekében tudatosan hajtunk végre, valamilyen vágyott dolog vagy esemény érdekében. Közvetlen fizikai cselekedetek nélkül. A spirituális és az ezoterikus tanítások azt szokták mondani, hogy a szellemi gondolataink mágikus jellegű teremtő erőkkel bírnak. Csakhogy ez az állítás, valójában nem fedi teljesen a valóságot. Csupán annyiban, hogy a szellemi gondolataink informatív értékei, a lelki érzéseink mentális módon irányítható erőhatásait képesek aktivizálni az elménkben. Amely lelki erőhatásoknak viszont, a megtapasztalható objektív anyagi valóságunkra nézve, teremtő erejük van. Ezen alapszik, a hétköznapi mágiánk elvi lehetősége.

Szólj hozzá!

2024.01.04. 06:46 futotuz

Végtelen polaritása.

Címkék: végtelen polaritása

Végtelen polaritása.

A mágneses alapú végtelen, számunkra beláthatatlan. Mert a végtelen lehető legkisebb alkotóeleme, az egységnyi kiterjedésű oszthatatlan alaptömeg. Ami, a számunkra teljesen láthatatlan elektronoktól is sokkal kisebb méretű. Ezért a mágneses alaphalmaz erőtere, számunkra épp úgy láthatatlan. Csupán, az elektromos tulajdonságú és összetett szerkezetű objektív anyagi minőségekre kifejtett induktív hatását tudjuk érzékelni. Ezért a végtelennek minősülő mágneses alaphalmazban működik induktív módon, minden lehetséges, összetett szerkezetű elektromos anyagi részhalmaz. Mint véges kiterjedésű objektív égitest. Vagyis, a végesnek minősülő objektív elektromos anyagi valóság, a végtelen mágneses alapú szubjektív valóságban nyilvánult meg és abban is működik.

Szólj hozzá!

2023.12.31. 06:24 futotuz

Matematika.

Címkék: matematika

Matematika.

Az egzakt tudományokra az a jellemző, hogy a fogalmaikat pontos, egyértelmű és világos szavak alkotják. Amit általános értelemben véve, minden tanult ember ugyanolyan konkrét módon értelmezhet csak. Éppen a félreértések elkerülése érdekében. Amely fogalmak, a tudósok által tapasztalt tényeken alapulnak. Éppen azért, hogy a jelenségei értelmezésében, ne érvényesülhessen semmiféle önkényesség. Lehetőség szerint, konkrét módon kerülve, a szubjektív megérzéseken alapuló egyéb egyéni meghatározásokat.  Ilyen tudományok például a matematika, a fizika vagy éppen a kémia.

Szólj hozzá!

2023.12.30. 06:32 futotuz

Lelkiismeret.

Címkék: lelkiismeret

Lelkiismeret.

A lelkiismeret címszó alatt, az erkölcsi szinten elfogadható viselkedési normát értik. Amikor az értelmes ember, az önmaga tettei fölött, belső önkritikus ítéletet hoz. Tulajdonképpen, önmaga értékeli a saját viselkedését, amit más élőlényekkel szemben követhet el. Így a lelkiismeret tulajdonképpen arra utal, hogy az értelmes ember, a saját cselekedeteit megfelelőnek és helyénvalónak látja. Olyan tetteknek, amelyekkel nem sérti mások személyes érdekeit. Így, aki másokkal szemben sértő, bántó módon viselkedik, azt lelkiismeretlennek tartják.

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása